Zahra Hassan

Sosialt mål: Å gi kvinner i nabolaget formell arbeiderfaring og sosial inkludering. Stikkord er inkludering, deltakelse, engasjement, og mestring.

Kontakt