Yasser Abdelrahim

Sosialt mål: Barn og unge skal kunne lære sitt andrespråk innenfor en norsk kontekst og dermed kunne føle seg som en del av det norske samfunnet. DASIN skal jobbe for at barn og unge finner sin identitet og føler tilhørighet. Åpenheten og måten språkopplæringen legges opp på, skal motvirke at ekstreme holdninger og radikalisering får grobunn.

Kontakt