Shad Ibrahim Hussein

Sosialt mål: Å lage en fungerende møteplass og en portal for sosial mobilitet for unge. Mange unge opplever mistillit til systemet, og føler seg mistenkeliggjort og dårlig ivaretatt av samfunnet rundt seg. Målet er å motvirke sosialt utenforskap, forebygge kriminalitet, og fremme god psykisk helse gjennom å tilby et sted å jobbe og henge som passer unge i dag.

Kontakt