Samira Alideq

Sosialt mål: Å bringe folk med forskjellig kulturell bakgrunn sammen generelt, men særlig å introdusere nyankomne flyktninger i alderen 13-19 til Oslo og Tøyen/Grønland.

Kontakt