Ole Pedersen

Sosialt mål: Nedenfra vil bidra til økt kunnskap om, og bruk av, medvirkning og samskaping som strategisk verktøy for byøkologisk byutvikling.

Kontakt