Jan Palma

Sosialt mål: Å forberede læringsmiljø i barnehager og skoler, forsterke skole-hjem samarbeid og hindre frafall fra skole - og dermed bidra til bedre integrering og aktivisering hos befolkningen.

Kontakt