Ikran Ahmed

Sosialt mål: Å bidra til transformerende generasjonsmøter mellom unge og eldre