Hussein Awad Nur

Sosialt mål: Å gi folk som sliter med å kjøpe bolig, en reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Dette oppnås gjennom en sosial boligmegling som tilbyr et kollektivt låneansvar uten renter.