Faisa Warsame

Sosialt mål: Å skape en bedre hverdag for barn gjennom å fange opp det barn av innvandrerforeldre, hovedsakelig somaliske foreldre, finner utfordrende. Barn opplever ofte en konflikt mellom ulike kulturer, noe som også kan påvirke deres selvbilde og tilhørighet til begge kulturer. Hun vil jobbe med relasjonsbygging mellom barn og deres foreldre, samt mellom skole og hjem.

<p>Faisa Warsame</p>