Eduard Myska

Sosialt mål: Å gi personer med psykiske lidelser og problemer en opplevelse av tilhørighet, mestring og tro på seg selv. Vi skal legge til rette for deltakelse i sosialt fellesskap som igjen gir opplevelse av tilhørighet og mestring.

Kontakt