Abdibasid Mohamed

Sosialt mål: Å bekjempe stigma og øke kunnskapsnivået rundt mental helse i innvandrermiljøer.

Kontakt