Unlimitere

Unlimitere er individer som får støtte fra en Unlimited-organisasjon i form av en Prøv det-, Gjør det-, eller Bygg det-pakke som følger reisen til sosial enterprenørskap fra idé, til pilotprosjekt, og videre til skalering.


Pakkene inkluderer et lokalt sted å jobbe med andre Unlimitere, nettverk innen offentlig og private sektor, personlig oppfølgining og mentorskap, og finansiell støtte.


Prøv det-pakke: Halimo Ali


Halimo & Co er en sosialentreprenør som tar sikte på å fremme integrering av minoritetskvinner både i jobb og i samfunnet forøvrig. Målgruppen er minoritetskvinner som har havnet eller står i fare for å havne utenfor arbeidslivet og samfunnet.Vi skaper en arena hvor minoritetskvinner får mulighet til å utvide og oppgradere sine ressurser og kompetanse. Dette for at de blir mer tilpasset dagens arbeidsmarked, som vil kunne åpne for bedre arbeids- og inntjeningsmuligheter.

Pakker

Unlimitere får støtte i form av det vi kaller en ‘pakke’. Pakkens innhold er mentorskap, kunnskap, nettverk og litt økonomisk støtte. Hvor mye støtte den enkelte får avhenger av hvor langt forretningsideen har kommet.

Prøv det

Pakken for deg som har gått rundt med en idé lenge, eller allerede har satt i gang, men ikke som en sosial virksomhet.

 • 10.000 kr
 • Støtte fra medlemmer
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og verksteder
 • Drop-in kontorplass
Gjør det

For deg som har kommet i gang med virksomheten din, men som vil ha støtte til å skape mer effekt og utvikle en mer robust forretningsmodell som sosial entreprenør.

 • 50 000 kr
 • Støtte fra medlemmer
 • Tilgang til nye nettverk
 • Kurs og verksteder
 • Drop-in kontorplass
 • Flexi arbeidsplass
 • Mentor
Bygg det

For deg som er godt i gang med en inspirerende, effektiv og vellykket sosial virksomhet. Økonomisk støtte er nok til å la deg fokusere på bedriften din og se om det kan replikeres til nye område eller vokse.

 • 50 000 kr - 100 000 kr
 • Støtte fra medlemmer
 • Kobling med offentlig sektor
 • Kurs og verksteder
 • Fast arbeidsplass/ eller billig kontorleie
 • Markedsføringstjenester, kobling med investorer og forberedelser til akseleratorprogrammer
 • Mentor

Bli en Unlimiter

Bli en Unlimiter

Ønsker du å bidra til å bygge et sterkere og tryggere lokalsamfunn? Som Unlimiter kan du få hjelp til å gjøre dette gjennom å bygge en sosial forretningsmodell.

Bli en Unlimiter