Om oss

Søndre Unlimited er en del av områdesatsingen Oslo sør-satsingen, i samarbeid med Bydel Søndre Nordstrand.

Søndre Unlimited er en del av nettverket Norge Unlimited som er en plattform med tilhørende metodikk som støtter oss i utviklingen av nabolagsinkubatoren Søndre Unlimited. Vi samarbeider tett med Tøyen unlimited og Storhaug Unlimited
for å lære av deres mangeårige arbeid for sosiale entreprenører på Tøyen og i Stavanger, samt for å utvikle konseptet og sikre kvalitet i alle ledd. Les mer om Unlimitedmodellen og erfaringer fra Tøyen Unlimited her.

Styret til Søndre Unlimited består av:

Aina Landsverk Hagen, seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo.

Hun forsker på byutvikling, ungdom og medvirkning, etnografisk metode, kreativitet og ytringsfrihet. Hun er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobber som aksjonsforsker innen innovasjon og organisasjonsutvikling. Hagen har vært styremedlem i Tøyen Unlimited siden oppstart i 2015.

Yassin El Barkani, dataingeniør og førstekonsulent i Statistisk sentralbyrå. Født og vokst opp på Holmlia.

Han har tidligere jobbet aktivt med ungdomsarbeid i bydel Søndre Nordstrand, men valgte i 2018 å gå inn for å starte et ideelt selskap og åpne dørene til det som i dag er kjent som Holmlia kulturkafé. Utenom dette engasjerer han seg i frivillig arbeid, spesielt gjennom idretten, og sitter i styret både i Oslo idrettskrets og et lokalt idrettslag på Holmlia.

Sigrid Roen Hansen, representer NAV Søndre Nordstrand i Søndre Unlimited, der hun er ansatt som tjenesteutvikler gjennom delprogram Sysselsetting.

Delprogrammet er ett av tre innsatsområder i områdesatsingene og har som oppdrag å styrke samarbeid og nytenkning for å øke sysselsettingen i Groruddalen, Oslo Indre Øst og Oslo Sør. Sigrid har en mastergrad i sosiologi og tidligere blant annet jobbet som prosjektleder på Oslo Voksenopplæring Helsfyr. Sigrid er bosatt i Groruddalen.

Umar Malik, lærer i Osloskolen og født og oppvokst på Mortensrud.

Umar har de siste årene jobbet forebyggende med ungdom, og ser på sosialt entreprenørskap som et tiltak der hovedmålet er å skape positiv endring i lokalmiljøet og ha en løsningsorientert tilnærming til sosiale og lokale utfordringer. Umar er opptatt av å se ressurser der andre ser problemer.