Søndre Unlimited

Søndre Unlimited er en nabolagsinkubator som støtter lokale innbyggere med innovative løsninger på sosiale utfordringer. Vi støtter de til å etablere sosiale virksomheter med fokus på økonomisk bærekraft og ideelle formål.